முஸ்லிம் இளைஞர்களுக்கான தலைமைத்துவப் பயிற்சி வழிகாட்டி

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இளைஞர் பகுதி » முஸ்லிம் இளைஞர்களுக்கான தலைமைத்துவப் பயிற்சி வழிகாட்டி

“இஸ்லாமிய இயக்கம் பல முகாம்களையும் பயிற்சி நடவடிக்கைகளையும் ஒழுங்கு செய்கின்ற போதிலும் மனிதவள விருத்திக்கும் தலைமைத்துவப் பயிற்சிக்கும் வழங்கப்படவேண்டிய முக்கியத்துவத்தை அது இதுவரையில் வழங்கியதில்லை. உண்மையில் இத்துறை கிரமமான முறையில் பயிலப்பட்டு பாட நூல்களாக அமைக்கப்படுதல் அவசியமாகும். ஆனால் முக்கியமான இத்தேவையை நிறைவேற்றக் கூடிய தான ஒரு நூலோ கையேடோ இதுவரை வெளிவந்ததில்லை என்றே கூறவேண்டும்” என முன்னுரையில் தன் பயணத்தைப்பற்றிக் கூறும் இந்நூல் சரியான திசையில் வைக்கப்பட்ட காலடி எனக் கூறுகிறது.

அது உண்மைதான் என்பதைக் கூறும் இப்பெரிய நூல் தன் நீண்ட பாதையில் நம்மை அழைத்துச்செல்லும்.

ஹிஷம் அல்தாலிப்

 

Quantity

Price: INR 350.00

Loading Updating cart...