என்னைக் கவர்ந்த இஸ்லாம்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » என்னைக் கவர்ந்த இஸ்லாம்

இஸ்லாம் தன்னை ஆட்கொண்டது எப்படி என்பது குறித்த புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு யூத அறிஞரின் சுயவாக்குமூலம். புகழ்பெற்ற கூடஞு கீணிச்ஞீ tணி Mஞுஞிஞிச் எனும் ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கம் இந்நூல்.

லியோபால்டு முஹம்மத் அஸத்

ISBN 978  81 232 0050 1

Quantity

Price: INR 30.00

Loading Updating cart...