சத்தியப் பேரொளி

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சத்தியப் பேரொளி

‘இறைவன் ஒருவனே’ எனத் தொடங்கி அண்ணலாரின் வாழ்க்கை, இஸ்லாமியப் பண்பாடுகள் பற்றிக் கூறும் எளிமையான நூல். பர்தா, தலாக், பலதாரமணம் என பல்வேறு வகையான பொருள்களைப் பற்றியும் பேசி சத்தியப் பேரொளி எழுப்புகிறது.

இப்ராஹீம் சஈத்

ISBN 978  81 232 0150 4

Quantity

Price: INR 40.00

Loading Updating cart...