சமுதாய வாழ்வின் உயிர் ஜகாத் – குத்பாத் – 4

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமுதாய வாழ்வின் உயிர் ஜகாத் - குத்பாத் - 4

இஸ்லாமியப் பொருளாதாரக் கொள்கை எங்ஙனம் அமைதியும் செழிப்பும் தழைத்தோங்கும் சமுதாயத்தை அமைக்கிறது என்பதை பாமரர்களும் எளிதாய்ப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் குர்ஆனின் மேற்கோள்களுடன் அருமையாக விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 81 232 0004 8

Quantity

Price: INR 25.00

Loading Updating cart...