புரட்சித் தூது

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » புரட்சித் தூது

வாழ்வின் எல்லாத் துறைகளிலும் அண்ணலார் (ஸல்) கொண்டு வந்த ஈடிணையற்ற தனிப்பெரும் புரட்சியின் தன்மையை இரு வேறு கோணங்களில் தருகிறார்கள் இந்நூலின் ஆசிரியர்கள்.

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ஷஹீத் ஸையித் குதூப்

ISBN 978  81 232 0107 9

Quantity

Price: INR 25.00

Loading Updating cart...