கலீஃபாக்கள் வரலாறு

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » கலீஃபாக்கள் வரலாறு

தொடக்க கால இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் எப்படிச் செயல்பட்டார்கள் என்பதையும், அவர்களின் வரலாறுகளையும் அறிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வமாக இருப்பார்கள். ஆனால் நாற்பெரும் கலீஃபாக்களின் தனித்தனி வரலாறுகளையும் தேடிப் பிடித்துப் படிக்கும் அளவுக்கு அவர்களுக்குப் பொறுமையோ நேரமோ இருப்பதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த நூல் பெரிதும் பயனளிக்கும்.

ஆசிரியர் : மௌலானா அப்துல் ஹஃபீஸ் ரஹ்மானி

ISBN 978 81 232 0214 3

Quantity

Price: INR 55.00

Loading Updating cart...