காதியானிகள் யார்?

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » காதியானிகள் யார்?

பஞ்சாப் மாநிலத்திலுள்ள காதியான் நகரில் பிறந்த மிர்சா குலாம் அஹமத் என்பவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தன்னையும் ஒரு நபி எனத் தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டார்.

காதியானிகள் யார்?

அவர்களின் கொள்கை - திட்டங்கள் என்ன?

அவர்கள் செய்த தீய பிரச்சாரம் எத்தகையது?

போன்ற அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளித்து, காதியானிகளின் முகத்தி-ரையைக் கிழித்துக் காட்டும் முன்னோடி நூல்...!

ஆசிரியர் : கொடியத்தூர் அப்துர் ரஹ்மான்

ISBN 978 81 232 0228 0

Quantity

Price: INR 45.00

Loading Updating cart...