காலடிச் சுவடுகள்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » காலடிச் சுவடுகள்

வரலாறு படைத்த மனிதர்களின் வரலாற்றிலிருந்து பளிச்சென மின்னுகின்ற காட்சிகளை விவரிக்கின்ற நூல் இது.

சின்னச்சின்ன நிகழ்வுகள்தான். ஆனால் எல்லாமே வாழ்க்கைக்கு ஒளியூட்டுகின்ற உதய தாரகைகள்.

அன்பு, பண்பு, துணிவு, கனிவு, பணிவு, வாய்மை, நேர்மை, தூய்மை, வாக்குத் தவறாமை, எளிமை என அனைத்து நற்குணங்களின் நறுமணத்தை பக்கங்கள் தோறும் நுகர முடியும்.

T. அஜீஸ் லுத்ஃபுல்லாஹ்

ISBN 978 81 232 0192 4

 

Quantity

Price: INR 65.00

Loading Updating cart...