ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் ஒரு பார்வை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் ஒரு பார்வை

இந்தச் சிற்றேடு ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் குறித்த விவரங்களைச் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் எடுத்துரைக்கிறது.

ஜமாஅத்தின் நோக்கம் - குறிக்கோள், செயல் திட்டங்கள், பணிகள் ஆகியவற்றைக் கூறி இச்சிறு நூல் நம்மை வியப்படையச் செய்கிறது.

கே. ஜலாலுத்தீன்

ISBN 978 81 232 0196 2

 

Quantity

Price: INR 6.00

Loading Updating cart...