இவர்தான் முஸ்லிம்!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இவர்தான் முஸ்லிம்!

முஸ்லிம் என்றால் யார் என்பது குறித்து நம்முடைய மனதுக்குள் ஒரு வரைவிலக்கணத்தைப் பதித்து வைத்திருக்கின்றோம். அது இரட்டைப் பரிமாணங்கள் கொண்டது. மௌலானா அவர்கள் மூன்றாவது பரிமாணத்தை முன்வைக்கிறார். மனதை ஒரு முகப்படுத்தும் அந்த மூன்றாவது பரிமாணத்தைப் படிக்க தெளிவு பிறக்கும்!

மௌலானா ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978 81 232 0195 5

 

Quantity

Price: INR 25.00

Loading Updating cart...