இஸ்லாம் வகுக்கும் வாழ்க்கை வழி குத்பாத் – 2

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இஸ்லாம் வகுக்கும் வாழ்க்கை வழி குத்பாத் - 2

இறைவனுக்கு வழிபடுவதும் அவனது கட்டளைகளுக்குப் பணிவதும்தான் மனிதனின் கடமை என்ற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டையும் இன்னபிற விஷயங்களையும் திருமறைச் சான்றுகளுடன் தமக்கே உரிய பாணியில் விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0066 8

Quantity

Price: INR 25.00

Loading Updating cart...