இந்தியாவில் இஸ்லாமிய இயக்கம்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இந்தியாவில் இஸ்லாமிய இயக்கம்

இஸ்லாமிய இயக்கத்தைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள தமிழில் போதிய நூல்கள் இல்லை. அக்குறையை நிறைவு செய்ய வந்திருக்கும் நூல் இது.

நவீனகால இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தோன்றிய பின்னணியோடு தொடங்கும் நூல் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயக்கத்தின் துவக்கம் வரை பேசுகிறது.

ஷேக் முஹம்மத் காரக்குன்னு

ISBN 978 81 232 0197 9

 

Quantity

Price: INR 30.00

Loading Updating cart...