சமூகக் கட்டமைப்பில் பெண்களின் பங்கு

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Authour » Syed Jalaluddin Umari » சமூகக் கட்டமைப்பில் பெண்களின் பங்கு

பெண்ணியம் குறித்து அதிகம் பேசப்படும் இக்காலத்தில் இந்த நூல் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான பெண்ணியப் பார்வையை முன் வைக்கிறது. இந்த வகையில் தமிழில் இதனை முன்னோடி நூல் எனலாம்.

மௌலானா சையத் ஜலாலுத்தீன் உமரி

ISBN 978 81 232 0143 5

Quantity

Price: INR 32.00

Loading Updating cart...