இஸ்லாத்தில் மனித உரிமைகள்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Authour » Syed Abul Ala Moududi » இஸ்லாத்தில் மனித உரிமைகள்

மனித உரிமைகளின் அடிப்படைக் கருத்தோட்டம் என்ன, அதனை நிலைநாட்டும் வழிமுறைகள் என்ன என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு எளிமையான தர்க்கரீதியான பதில் அளிக்கும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0062 5

Quantity

Price: INR 30.00

Loading Updating cart...