எம்மதமும் சம்மதம் – ஓர் ஆய்வு

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » எம்மதமும் சம்மதம் - ஓர் ஆய்வு

எம்மதமும் சம்மதம் எனும் கொள்கை எந்த அளவுக்கு சரி அல்லது எந்த அளவுக்கு தவறு என்பதை மூன்று அறிஞர்கள் அக்கு வேறு - ஆணி வேறாக அலசுகிறார்கள். இத்துறையில் தமிழில் வெளிவந்துள்ள முதல் நூல் - முன்னோடி நூல்!

மாயில் கைராபாதி - வஹீதுத்தீன் கான்,

சத்ருதீன் இஸ்லாஹி

ISBN 978  81 232 0079 K

Quantity

Price: INR 22.00

Loading Updating cart...