சமுதாயத்தின் எதிர்காலமும் பள்ளிவாசல் இமாம்களும்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » சமுதாயத்தின் எதிர்காலமும் பள்ளிவாசல் இமாம்களும்

இந்த இனிய நூல் சமுதாயத்தின் மையமாக இருக்கின்ற பள்ளிவாசலின் முக்கியத்துவத்தையும் தனிச்சிறப்பையும் சொல்லும் நூல். பள்ளிவாசல் இமாம்களின் அந்தஸ்தையும் பொறுப்புகளையும் விவரிக்கும் நன்னூல்.

குர்ரம் முராத்

ISBN 978 81 232 0194 8

 

Quantity

Price: INR 10.00

Loading Updating cart...