பொருளாதாரப் பிடியில் மனிதன்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » பொருளாதாரப் பிடியில் மனிதன்

வாழ்வின் எல்லாச் சிக்கல்களுக்கும் பொருளாதாரமே மூலகாரணம் என்கிற கருத்து உலகெங்கும் கோலோச்சும் காலம் இது...! பொருளாதாரச் சிக்கலைத் தீர்க்கத்தான் முத லாளித்துவமும் கம்யூனிஸமும் தோன்றின. இந்நிலையில் முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை நெறியான இஸ்லாம் இந்தப் பிரச்னை குறித்து என்ன கூறுகிறது? மனித வாழ்வில் பொருளாதாரத்திற்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு, எந்த அளவுக்கு இல்லை? இந்தப் பிரச்னையில் இதர கருத்தோட்டங்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு? இக்கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையைத் தான் இந்நூல் தருகிறது!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0100 1

Quantity

Price: INR 35.00

Loading Updating cart...