குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்

சத்தியத்திற்குச் சான்று பகர வேண்டிய முஸ்லிம் தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது ஏற்படுகிற நன்மைகள் - அதிலிருந்து நழுவும்போது  ஏற்படுகின்ற கோரமான விளைவுகள் ஆகியவற்றை மனதில் பதியும் வண்ணம் நாவல் வடிவில் நவில்கிறது இந்நூல்!

அபுன் நஸ்ர் ஆபர்

ISBN 978  81 232 0076 5

Quantity

Price: INR 15.00

Loading Updating cart...