இஸ்லாம் தாக்கப்படும் போது…!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » இஸ்லாம் தாக்கப்படும் போது...!

இஸ்லாத்தின் மீது வசைமாரி பொழியப்படும் போது முஸ்லிம்களின் உயிர் - உடைமைகள் அழிக்கப்படும் போது நம்முடைய எதிர்வினை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கூறும் நூல்.

டாக்டர் ஓ.ங.கு. ஹபீப் முஹம்மத்

ISBN 978  81 232 0126 5

Quantity

Price: INR 10.00

Loading Updating cart...