திருக்குர்ஆன் – மூலம், தமிழாக்கம், விளக்கவுரை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » New Release » REPRINTED BOOKS » திருக்குர்ஆன் - மூலம், தமிழாக்கம், விளக்கவுரை

மனித மனம் எப்படி அமைதல் வேண்டும்? மனித நடப்பு எப்படி இருத்தல் வேண்டும்? ஆனந்தம், அன்பு, சிரிப்பு, சினம், சாந்தி, சண்டை ஆகிய அனைத்துக்குமான ஒழுங் கும் தீர்வுகளும்! அறிவின் பசி தீர்த்து - தெளிவின் திசை காட்டும் இறைவேதம்! எளிய தமிழில்! இனிய நடையில்!!

விளக்கவுரை

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0102 8

Quantity

Price: INR 500.00

Loading Updating cart...