யாஸீன்

அரபி  மூலம்  . தமிழாக்கம் (Pocket Size)

திருக்குர்ஆனின் இதயம் என்று வர்ணிக்கப்படும் யாஸீன் அத்தியாயத்தின் அரபி மூலத்துடன் மொழிபெயர்ப்பு. சட்டைப் பையிலேயே வைத்துக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் வடிவமைப்பு!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0114 1

Quantity

Price: INR 6.00

This product has sold out.