வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் – Deluxe

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » திருக்குர்ஆன் » வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் - Deluxe

திருக்குர்ஆன் வசனங்களும் நபிமொழிகளும் எளிய நடையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இறைவன், மனிதன், நற்பண்புகள், தீயகுணங்கள், கல்வி, அரசியல், பொருளியல், சமூகவியல், பெண்கள் என 24 தலைப்புகளில் தொகுக் கப்பட்டுள்ளன.

டாக்டர் K.V.S. ஹபீப் முஹம்மத்

டீலக்ஸ் பதிப்பு

ISBN 978 81 232 0121 4

Quantity

Price: INR 50.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *