திருமறைத் தெளிவுரை (அத். 78 முதல் 114 வரை)

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » திருக்குர்ஆன் » திருமறைத் தெளிவுரை (அத். 78 முதல் 114 வரை)

திருக்குர்ஆனின் இறுதி 30-ஆம் பாகத்தின் 78 முதல் 114 வரையிலான சிறுசிறு அத்தியாயங்களுக்கு விளக்கமான பொருள் தரப்பட்டுள்ளது. அத்தியாயங்களின் பின்னணி, காலம் ஆகியனவும் விளக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சிறப்பு!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0123 0

Quantity

Price: INR 130.00

Loading Updating cart...