திருக்குர்ஆனின் உள்ளடக்கம் என்ன?

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » திருக்குர்ஆன் » திருக்குர்ஆனின் உள்ளடக்கம் என்ன?

உலகில் மிக அதிகமாகப் படிக்கப்படும் நூலாகிய திருக் குர்ஆன் எனும் மாபெரும் வேதத்தை பிற சமயத்தவர்க்கு எளிய நடையில் தமக்கேயுரிய பாணியில் அறிமுகப் படுத்துகிறார் அடியார்.

அப்துல்லாஹ் அடியார்

ISBN 978  81 232 0008 0

Quantity

Price: INR 35.00

Loading Updating cart...