குர்ஆனை அணுகும் முறை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » திருக்குர்ஆன் » குர்ஆனை அணுகும் முறை

திருக்குர்ஆன் எனும் இறைவேதத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதைக் கூறும் இந்நூல் குர்ஆனை விளங்குவதற்கு ஒரு முன்னோடி நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978   81 232 0099 4

Quantity

Price: INR 22.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *