இறைமறை பற்றி இறைமறை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » திருக்குர்ஆன் » இறைமறை பற்றி இறைமறை

திருக்குர்ஆனைப் பற்றி திருக்குர்ஆனே கூறும் சுயஅறிமுக நூல். குர்ஆன் பற்றிக் கூறும் வசனங்களின் தொகுப்பு.

டாக்டர் குர்ஷீத் அஹ்மத், கூ.ஆ. இர்விங்,

எம்.எம். அஹ்ஸன்

ISBN 978   81 232 0029 3

Quantity

Price: INR 7.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *