திருமறைக் குரல்

சத்தியத்தைப் பகிரங்கப்படுத்தக் கூடிய குர்ஆன் வசனங்களின் குரல். நல்லொழுக்கம், இல்லறம், மனித உரிமைகள், சமத்துவம், பொருளாதாரம் தொடர்பான குர்ஆன் வசனங்களின் தொகுப்பு 43 தலைப்புகளில்!

மௌலவி குத்புத்தீன் அஹ்மத் பாகவி

ISBN 978  81 232 0104 4

Quantity

Price: INR 9.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *