ஹஜ் – உம்ரா வழிமுறைகள் பிரார்த்தனைகள்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » வழிபாடுகள் » ஹஜ் - உம்ரா வழிமுறைகள் பிரார்த்தனைகள்

ஹஜ் - உம்ரா புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் முஸ்லிம்களுக்கு ஓர் அருமையான வழிகாட்டி நூல்! ஹஜ்ஜின் கிரியைகள், வழிமுறைகள், பிரார்த்தனைகள் அனைத்தையும் விளக்கும் உன்னத நூல்.

டாக்டர் ஏ. அப்துர் ரஹீம்

ISBN 978  81 232 0086 2

Quantity

Price: INR 35.00

Loading Updating cart...