எதிர்காலம் நோக்கி…!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இயக்கம் » எதிர்காலம் நோக்கி...!

மதம் பற்றி நிலவும் தவறான கருத்துகளைப் போக்கி, நாட்டின் பிரச்னைகளை ஆராய்ந்து இன்று நிலவும் நல்ல அம்சங்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தும் போக்குகள் ஆகியவற்றை நுண்மையாக விமர்சிக்கும் நூல்!

மௌலானா அபுல் லைஸ் இஸ்லாஹி நத்வி (ரஹ்)

ISBN 978 81 232 0080 3

Quantity

Price: INR 10.00

Loading Updating cart...