இயக்கத் தோழருக்கு இனிய வழிகாட்டி

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இயக்கம் » இயக்கத் தோழருக்கு இனிய வழிகாட்டி

ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வோர் இயக்கத் தோழரும் கட்டா யம் படிக்க வேண்டிய வழிகாட்டி நூல்...! ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் உளத்தூய்மைக்கான உன்னதக் குறிப்புகள்...! அத்தனையும் குர்ஆன் - ஹதீஸ் ஒளியில்! இந்த வழி காட்டி நூல் உங்கள் வாழ்வையே புரட்டிப் போட்டு விடும்...!

ISBN 978  81 232 0166 4

Quantity

Price: INR 100.00

Loading Updating cart...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *