இயக்கம் வெற்றி பெற…!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இயக்கம் » இயக்கம் வெற்றி பெற...!

இயக்கப்பணிகளில்   ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் இயக்கத்தின் வெற்றிக்காகத் தம்மை தயார் படுத்துவது குறித்து விளக்கும் நூல்! இயக்க ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0098 6

Quantity

Price: INR 55.00

Loading Updating cart...