இஸ்லாமியச் சட்ட விளக்கம்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » English Books » Islam » இஸ்லாமியச் சட்ட விளக்கம்

தூய்மை, தொழுகை, ஜகாத், நோன்பு ஆகிய தலைப்புகளில் மஸாயில்கள் எனும் சட்ட விதிகள் எளிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. செய்முறைப் பயிற்சி தரப்பட்டிருப்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பு.

மௌலானா அப்துல் ஹஃபீஸ் ரஹ்மானி

ISBN 978  81 232 0024 2

Quantity

Price: INR 25.00

Loading Updating cart...