குர்ஆனை எளிதில் ஓதிட அத்-திப்யான்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Authour » DR. V. Abdur Rahim » குர்ஆனை எளிதில் ஓதிட அத்-திப்யான்

இறைமறையாம் திருக்குர்ஆனை சரியான உச்சரிப்புடன் எளிதில் ஓதிட கற்றுக் கொடுக்கும் இந்நூல் தமிழ் உச்சரிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு இயற்றப்பட்டிருக்கிறது.

டாக்டர் ஏ. அப்துர் ரஹீம்

ISBN 978  81 232 0116 8

Quantity

Price: INR 55.00

Loading Updating cart...