பகுத்தறிவு தீர்ப்பளிக்கிறது!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » பகுத்தறிவு தீர்ப்பளிக்கிறது!

அகிலத்தைப் படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கின் றானா? அவனுக்குப் பதில் சொல்ல மனிதன் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றானா போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை உருவகக் கட்டுரை அமைப்பில் விளக்கும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

அபூஸலீம் முஹம்மத் அப்துல் ஹை

ISBN 978  81 232 0073 0

Quantity

Price: INR 12.00

Loading Updating cart...