ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்

செயற்கைக் கோள் தொழில் நுட்பமும், புயல் வேக விமானங்களும், இணையப் புரட்சியும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தை உள்ளங்கை அளவுக்குச் சுருக்கிவிட்டது. எங்கிருந்தும் எந்த இடத்திற்கும் எளிதாகத் தொடர்பு கொள்ள முடிகின்றது.

என்றாலும், மனிதன் பிளவுபட்டு நிற்கின்றான். இனத்தின் பெயரால் சக மனிதனை வெட்டிச் சாய்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான். மதத்தின் பெயரால் பச்சிளம் குழந்தைகளையும் நெருப்பில் வீசி சந்தோஷப்படுகின்றான். மொழியின் பெயரால் தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் தரவும் மறுக்கின்றான்.

ஏன் இந்தப் பூசல்கள்? எதற்காக இந்த மோதல்கள்? இந்தக் கேள்விகளுக்கு விடைதான் இந்த நூல்.

ISBN 978 81 232 0212 6

Quantity

Price: INR 22.00

Loading Updating cart...