நெஞ்சோடு… (இரண்டாம் தொகுதி)

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » நெஞ்சோடு... (இரண்டாம் தொகுதி)

கலைஞரின் கேள்விக்கு இறைவனின் பதில்...!

பெரியார் தேடிய இறைவன்

இந்துக்கள் சொர்க்கம் செல்வார்களா...?

இறுக்கமான மார்க்கமா இஸ்லாம்?

அழிக்க வேண்டுமா மறுமை எண்ணத்தை...?

இது போல் சுவையான தலைப்புகளில் முப்பது கட்டுரை களின் முத்தான தொகுப்பு...!

சிராஜுல் ஹஸன்

ISBN 978 81 232 0173 7

 

Quantity

Price: INR 65.00

Loading Updating cart...