மாலை அமர்வுகளிலே…!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » மாலை அமர்வுகளிலே...!

பூமியின் சுழற்சி பற்றி குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது? இன்றைய கல்வி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? ஓர் இமாமைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமா? போன்ற கேள்விகளுக்கும் இதுபோன்ற ஏராளமான கேள்விகளுக்கும் மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் விடை யளிக்கிறார்கள்.

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0129 X

Quantity

Price: INR 15.00

Loading Updating cart...