இஸ்லாமிய எதிர்ப்பலைகள் : எதிர்கொள்வது எப்படி?

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » இஸ்லாமிய எதிர்ப்பலைகள் : எதிர்கொள்வது எப்படி?

ஊடகங்களின் தேவை குறித்தும், இஜ்திஹாதின் (நவீன பிரச்னைகளுக்கு இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான ஆய்வு) கதவைத் திறக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும், சமுதாய ஒற்றுமை குறித்தும் டாக்டர் அவர்கள் முன்வைத்துள்ள கருத்துகள் மார்க்க அறிஞர்களின், முஸ்லிம் அமைப்புகள்-கட்சிகள்-இயக்கங்களின் சிந்தனைக்கும் விவாதத்துக்கும் உரியவை.

Dr. K.V.S. ஹபீப் முஹம்மத்

ISBN 978 81 232 0208 2

Quantity

Price: INR 35.00

Loading Updating cart...