இஸ்லாமிய அழைப்பும் செயல்முறையும்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » இஸ்லாமிய அழைப்பும் செயல்முறையும்

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் கடந்த அறுபதாண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் செயலாற்றி வருகின்றது.

தனிமனித சீர்திருத்தம், சமூகக் கட்டமைப்பு, அரசமைப்பு என்கிற முப்பெரும் பரிமாணங்களில் செயலாற்றி வருகின்ற ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி என்னதான் விரும்புகின்றது?

இந்த நாட்டில் அது எத்தகைய மாற்றங்களைக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளது?

மக்களிடம் ஜமாஅத் முன் வைக்கின்ற செய்தி என்ன? எதன் பால் அது மக்களை அழைக்கின்றது?.

அதனை அடைவதற்காக அது எத்தகைய வழிமுறைகளையும் செயல்முறைகளையும் மேற்கொள்கிறது?

ஊழியர்களைப் பயிற்றுவிப்பதற்காக ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி மேற்கொள்கின்ற பயிற்சிமுறைகள் என்னென்ன?
- என எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் இந்த நூலில் தமக்கேயுரிய பாணியில் விடையளித்திருக்கின்றார், மௌலானா அபுல் அஃலா மௌதூதி(ரஹ்).

ஆண்டுகள் பல உருண்டோடிவிட்டன. ஆங்கிலேயர்களும் வெளியேறிவிட்டார்கள். சுதந்திர இந்தியாவும் இரண்டு தலை முறைகளைப் பார்த்துவிட்டது. என்றாலும் ஜமாஅத்தின் அழைப்பு என்ன என்பது குறித்தும் செயல்முறையை விளக்கியும் மௌலானா ஆற்றிய இந்த உரை இன்றும் சுவை குன்றாமல், சூடு ஆறாமல் படிப்பவர்களின் நெஞ்சங்களில் எழுச்சி ஏற்படுத்துகின்ற திறன் கொண்டதாக ஜொலிக்கிறது.
மௌலானா அவர்கள் போகிற போக்கில் வரிகளுக்கிடையே முஸ்லிம் சமுதாயத்தை விமர்சித்துள்ள விதம் உங்களை மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்க வைக்கும்; சிந்திக்கத் தூண்டும்.

 

மௌலானா சையத் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்).

ISBN 978 81 232 0212 9 1

Quantity

Price: INR 40.00

Loading Updating cart...