அழைப்புப் பணி ஏன்? எப்படி?

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » அழைப்புப் பணி ஏன்? எப்படி?

அழைப்புப் பணி என்றால் ஏதோ மதப்பிரச்சாரம் செய்வது  எனப் பலரும் கருதிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தவறு. மதப்பிரச்சாரம் என்பது வேறு; அழைப்புப் பணி  என்பது வேறு என்பதைத்  தெளிவுபடுத்தும் நூல் இது!

மௌலானா M.A. ஜமீல் அஹமத்

அப்துல்லாஹ் அடியார்

ISBN 978  81 232 0149 4

Quantity

Price: INR 75.00

Loading Updating cart...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *