அழைப்பியல் சிந்தனைகள்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » அழைப்பியல் சிந்தனைகள்

இந்நூல் புரட்சிகரமான நூல்! வாசகர்களின் உள்ளங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற திறன் படைத்த நூல்!.

அழைப்புப்பணியின் முக்கியத்துவத்தையும் அழைப்பாளர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகளையும் எடுத்துரைக்கின்ற நூல்!...

எல்லாமே அன்றாட வாழ்வோடு தொடர்புடையவை! அண்ணல் நபிகளாரின் அழகிய முன்மாதிரியை நூல் முழுக்க இழைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றார் ஆசிரியர்.

ஹெச். அப்துர் ரகீப்

ISBN 978 81 232 0193 1

 

Quantity

Price: INR 45.00

Loading Updating cart...