சிறுவர்களுக்கான இஸ்லாமியக் கதைகள்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சிறுவர்கள் பகுதி » சிறுவர்களுக்கான இஸ்லாமியக் கதைகள்

இஸ்லாமியக் குழந்தை இலக்கிய வரிசையில் தனி முத்திரை பதிக்கும் நூல்

சிறார்களுக்கேற்ற எளிய தமிழ்; இனிய நடை.

தம்பி, தங்கைகளின் இதயங்களில் நற்பண்புகளை விதைக்கும் தரமான நூல்!

ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்களின் குழந்தைகளுக்குக் கட்டாயம் வாங்கித் தரவேண்டிய நூல்!

அழகிய படங்கள்; கண்கவர் அச்சமைப்பு!

சிராஜுல் ஹஸன்

ISBN 978 81 232 0207 5

Quantity

Price: INR 75.00

Loading Updating cart...