சிறுவர் – சிறுமியர்க்கு குகைத் தோழர்களின் கதை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சிறுவர்கள் பகுதி » சிறுவர் - சிறுமியர்க்கு குகைத் தோழர்களின் கதை

குர்ஆன் கூறும் குகை நண்பர்களின் வரலாற்றை வித்தியாசமாக சித்திரிக்கும் நூல்! இளைஞர்களின் கொள்கைப் பிடிப்பு, மனஉறுதி, ஒற்றுமை, கூட்டு செயல்முறை முதலானவற்றைக் கூறும் இந்த வரலாறு மறுமை பற்றி வலியுறுத்துகிறது.

மௌலவி K.J. மஸ்தான் அலீ பாகவி

ISBN 978  81 232 0119 2

Quantity

Price: INR 50.00

Loading Updating cart...