மனப்பாடம்

மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய குர்ஆன் அத்தியாயங்கள், துஆக்கள், பிரார்த்தனைகள், திக்ருகள் - இறை தியானங்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு...! குறைந்தபட்சம் மனப்பாடமாகத் தெரிந்திருக்க வேண்டியவை.

மௌலானா அப்துல் ஹஃபீஸ் ரஹ்மானி

ISBN 978  81 232 0082 X

slider_style: default
Quantity

Price: INR 22.00

Loading Updating cart...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *